Omzetbelasting

Omzetbelasting (btw)

Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u omzetbelasting (btw) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang. Ook een stichting of vereniging betaalt btw als de Belastingdienst deze als onderneming beschouwt. Bent u vrijgesteld van btw? In sommige gevallen moet u toch incidenteel btw-aangifte doen. 

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

De Belastingdienst beschouwt u niet automatisch als ondernemer voor de btw. De voorwaarden voor btw zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor deinkomstenbelasting niet. De Belastingdienst gebruikt onder andere de volgende criteria om te bepalen of u ondernemer bent voor de btw:

  • U bent zelfstandig of hebt een eigen bedrijf.
  • U werkt in dienst en hebt daarnaast andere werkzaamheden.
  • U hebt een recht om inkomsten te ontlenen, bijvoorbeeld de exploitatie van een gebouw.
  • U verkoopt als particulier een nieuw vervoermiddel aan iemand uit een ander EU-land.

Bent u ondernemer voor de btw? Dan krijgt u een btw-nummer. U bent verplicht dit op uw facturen te vermelden. Ook moet u een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

Hoe verrekent u ontvangen en betaalde btw?

De btw die u ontvangt van uw klanten, moet u afdragen aan de Belastingdienst. De btw die u zelf hebt betaald aan uw leveranciers, mag u daarvan aftrekken. U betaalt dus btw over het verschil tussen uw inkoopprijs (inclusief kosten) en verkoopprijs. De btw moet u berekenen over de totale vergoeding en alle bijkomende kosten. Hieronder vallen ook verzendkosten, reiskosten, telefoonkosten, verpakkingskosten (behalve statiegeld) en dergelijke.

U moet de aangifte omzetbelasting digitaal doen. Hebt u dit jaar of over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u dat verplicht corrigeren in uw btw-aangifte.

Het is onder voorwaarden mogelijk een teruggaaf btw te verrekenen met een aangifte loonheffingen. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw.

Omzetbelasting bij uitbesteden van werk

Besteedt u werk uit aan een andere ondernemer? Dan moet deze de btw hiervoor afdragen aan de Belastingdienst. In sommige gevallen geldt er een verleggingsregeling. Dat betekent dat u de btw zelf moet aangeven en betalen. Deze verleggingsregeling is verplicht als:

  • u werk uitbesteedt aan een ondernemer die buiten Nederland is gevestigd;
  • u als hoofdaannemer werk uitbesteedt aan een onderaannemer in bepaalde branches.