Inkomen

Pensioenvoorziening

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt heeft, ontvangt u vanuit de Algemene Ouderdomswet een uitkering van de overheid. Deze uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie en voorziet u in een basisinkomen. Een veel gehoorde uitspraak is dat een goed pensioen 70% van uw laatst verdiende inkomen is. Dat gaat niet altijd op. Een goed pensioen wordt bepaald door uw persoonlijke levensomstandigheden en wensen. Wij berekenen graag voor u of een aanvullend pensioen voor u wenselijk is.   

Pensioenregeling werkgever 
Als werknemer heeft u meestal een pensioenregeling via uw werkgever. U bouwt hiermee naast de AOW een aanvullend pensioen op. De premie hiervoor wordt via het salaris door uw werkgever ingehouden. Met een pensioenregeling bij uw werkgever is een extra aanvullend pensioen over het algemeen niet nodig. Let op: als u bij uw werkgever een pensioenregeling heeft op basis van beschikbare premie, is de hoogte van uw pensioen onzeker. Uw pensioen hangt dan af van de resultaten van beleggingen en gemaakte kosten. Die kunnen tegenvallen. Wij kunnen voor u bekijken of u het door u gewenste pensioen opbouwt.   

Als u geen pensioenregeling bij uw werkgever heeft, of u bent zelfstandig ondernemer, dan kunt u zelf een aanvullend pensioen regelen. Wij kunnen u daarbij adviseren. Om u alvast een beeld te geven vindt u hieronder  de mogelijkheden voor een aanvullend pensioen.   

Spaarrekening 
U kunt zelf een spaarrekening openen en daar periodiek een bedrag op storten. Bij het begin van uw pensioen haalt u maandelijks een bedrag van de spaarrekening. Omdat de rente vaak laag is bouwt u weinig pensioen op. Het spaarsaldo valt in box 3, waardoor u vermogensrendementsheffing moet gaan betalen als het saldo op uw spaarrekening boven de vermogensvrijstelling komt. Het voordeel van een spaarrekening is dat het bedrag dat u als pensioen opneemt netto is: u betaalt geen inkomstenbelasting over de opgenomen bedragen!   

Bankspaarrekening 
Een bankspaarrekening (ook wel lijfrentespaarrekening genoemd) is een aantrekkelijke vorm van sparen. Deze spaarvorm is alleen mogelijk als u een pensioentekort kunt aantonen. Wij kunnen voor u berekenen of dit het geval is.   

U spaart op een geblokkeerde spaarrekening met een minimale looptijd van 15 jaar. De periodieke inleg is aftrekbaar in box 1. U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het u opgebouwde vermogen.   

Aan het einde van de spaarperiode kunt u een direct ingaande lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening afsluiten. Hiermee kunt u in termijnen van het opgebouwde vermogen opnemen. De opname moet steeds even hoog te zijn en de periode tussen iedere termijn even lang, maar niet langer dan 1 jaar. De uitkering moet beginnen tussen uw 65- en 70-jarige levensjaar. Over het geld dat u opneemt, moet u inkomstenbelasting betalen.   

Een voordeel van een bankspaarrekening is dat de rente meestal hoger is dan bij een gewone spaarrekening. U bouwt dus meer pensioen op. Bij uw overlijden wordt het restant van uw bankspaarrekening overgedragen aan de erfgename(n). Een nadeel van de bankspaarrekening is dat het depotgarantiestelsel een bedrag dekt tot maximaal € 100.000,-. Als de bank failliet gaat en uw opgebouwd bedrag is hoger, houdt u dus maximaal € 100.000,- over. U kunt dit voorkomen door bij verschillende banken een rekening te openen. Een ander nadeel is dat de uitkering via een bankspaarrekening stopt als het geld op is. Als u lang leeft kunt u met een inkomenstekort te maken krijgen. Kom bij ons langs om de mogelijkheden te bespreken om dit risico te beperken.   

De overheid stelt bepaalde eisen aan een bankspaarrekening. Zo zijn er beperkingen aan de hoogte van de aftrekbare inleg en zijn er regels over de aanvang, hoogte en duur van de uitkering. Wij informeren u er graag over.   

Lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering kunt u alleen afsluiten als u een pensioentekort kunt aantonen. Wij kunnen voor u berekenen of u een pensioentekort heeft. Bij een lijfrenteverzekering betaalt u periodiek een premie die fiscaal aftrekbaar is. Wanneer u met pensioen gaat krijgt u maandelijks een uitkering waarover u wel inkomstenbelasting moet betalen. Bij overlijden vervalt de lijfrenteverzekering en dus ook de uitkering. Er wordt niets overgedragen aan de erfgename(n). Er is wel een mogelijkheid om de uitkeringen over te laten gaan op uw partner. Ook is het mogelijk om een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Vraag ons naar de mogelijkheden en voorwaarden.   

Een lijfrenteverzekering kunt u afsluiten om voor een bepaalde periode of levenslang uw inkomen aan te vullen. Het grote voordeel van een levenslange lijfrenteverzekering is dat u een uitkering ontvangt zolang u blijft leven. Dit in tegenstelling tot een bankspaarrekening.   

Pensioen is en blijft moeilijke materie. Wij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden, scenario’s en de gevolgen. Wilt u meer weten over pensioenregelingen? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Gouden handdruk

Een gouden handdruk is een vergoeding van uw werkgever bij gedwongen ontslag. Deze vergoeding is een tegemoetkoming (schadeloosstelling) voor uw inzet en voor inkomsten (loon en pensioenopbouw) die u misloopt. Vaak bepaalt een rechter de hoogte van de ontslagvergoeding. De rechter gebruikt hiervoor bijna altijd de kantonrechtersformule. De leeftijd, het aantal dienstjaren en uw salaris spelen hierbij de grootste rol.

Mogelijkheden gouden handdruk 
De regeling van de gouden handdruk is per 1 januari 2014 komen te vervallen. De ontslagvergoeding dient direct met de fiscus afgerekend te worden. Hierbij is er een kans dat een groot deel zal worden belast met het belastingtarief van 52%. Immers, de Belastingdienst gaat altijd uit van uw totale jaarinkomen. De ontslagvergoeding behoort ook tot uw jaarinkomen. Het bedrag dat van uw ontslagvergoeding netto overblijft gaat deel uitmaken van uw vermogen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u jaarlijks 1,20% vermogensbelasting moet gaan betalen. Dit is van toepassing als uw totale vermogen boven de vermogensvrijstelling uitkomt.

Wilt u meer weten wat de mogelijkheden zijn met een ontslagvergoeding?  Neem dan contact met ons op.

Contact

Postbus 24
7630 AA Ootmarsum
Telefoon: 0541-551937
E-mail: info@nijhuis-fd.nl

Openingstijden
Contactformulier

Punt van aandacht