advies-vormen-begrippen

Het afsluiten van een hypotheek is voor de meeste mensen geen eenvoudige opgave. Er komen veel vragen op u af en er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Hoeveel kan ik lenen? Welke hypotheekvorm past het beste bij mij? Welke rente moet ik kiezen en welke geldverstrekker heeft het beste aanbod voor mij? Allemaal vragen waar wij u graag mee helpen.

Een hypotheek is eigenlijk een lening met uw huis als onderpand.
Deze lening bestaat uit 2 delen: 

Het geleende bedrag én de rente die u hier over betaalt.
Want zoals bij elke lening, betaalt u rente over het geleende bedrag.

Er is een aantal manieren waarop u de rente kunt betalen.
Dit noemen we de rentevorm.
Daarnaast kiest u hoe u de lening terugbetaalt.
Dit noemen we de aflossingsvorm.

Hypotheekadvies in 10 stappen

Om u duidelijkheid te bieden in dit complexe proces hebben wij het hypotheekadvies verdeeld in 10 overzichtelijke stappen:

Stap 1. Kennismaking, uitleg van de werkzaamheden en beloning
Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vertellen wij u meer over wie wij zijn en wat we doen. Wij geven u inzicht in onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en hoe wij worden beloond.

Stap 2. Vaststellen van uw kennis en ervaring
Na kennismaking willen we graag wat meer over u weten. Hoe groot is uw kennis van hypotheken en van andere financiële producten? Ook vragen wij meer informatie over uw ervaring in het afsluiten van een hypotheek, levensverzekering, pensioenverzekering, lening of in beleggen.

Stap 3. Inventarisatie van uw financiële positie
Tijdens deze stap staan we uitgebreid stil bij uw huidige financiële positie. Ook vragen wij u hoeveel u maximaal per maand wenst uit te geven aan woonlasten. We vragen u naar uw huidige inkomsten en uitgaven en hoe u verwacht dat deze zich in de toekomst ontwikkelen. We inventariseren uw huidige bezittingen en schulden en we bekijken welke voorzieningen u heeft getroffen om bepaalde risico’s op te vangen. Ook bekijken we hoe uw inkomen eruit komt te zien na het bereiken van uw pensioenleeftijd.

Stap 4. Bepalen van uw financiële wensen
In deze fase van het adviesproces gaan we dieper in op uw financiële wensen. Wij berekenen hoe hoog uw hypotheek wordt op basis van uw wensen. Ook relevante fiscale zaken rondom het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek komen hierbij uitgebreid aan bod.

Stap 5. Bepalen van uw leencapaciteit
Wij berekenen voor u hoe hoog de hypotheek mag zijn op basis van de Gedragscode Hypothecair Financiers. Ook wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie. Wanneer de benodigde hypotheek hoger is dan de inkomenstoets zal met u besproken worden of dit verantwoord is.

Stap 6. Samenstellen van de hypotheek
Tijdens deze stap bespreken we samen met u welke hypotheekconstructie het beste aansluit bij uw wensen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s die u loopt bij het aangaan van een hypotheek. U kunt hierbij onder meer denken aan het risico van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek.

Stap 7. Vergelijken en presenteren van oplossingen
Na de voorgaande stap hebben we gezocht naar oplossingen van verschillende aanbieders. Deze oplossingen hebben we met elkaar vergeleken. Samen met u bespreken wij de voor- en nadelen van de verschillende aanbiedingen. Zo komen we tot een oplossing die het beste bij u past.

Stap 8. Formulering en motivering van het advies
In deze fase van het hypotheekproces wordt de gekozen oplossing zorgvuldig met u doorgenomen en worden alle kenmerken aan u uitgelegd. Hierbij controleren we ook of alle informatie duidelijk is en door u begrepen wordt. Onduidelijkheden worden toegelicht zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt.
 
Stap 9. Vastlegging van de gegevens in het dossier
In deze fase leggen we alle zaken vast in het dossier die zijn besproken.. Alle voorgaande stappen worden nog een keer doorgenomen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat alles duidelijk is voor u. Hierbij geven we ook een duidelijke motivatie waarom tot een bepaalde keuze is gekomen. U controleert hierbij of het advies goed tot stand is gekomen en overeenkomt met uw wensen.

Stap 10. Bemiddeling, afwikkeling en begeleiding van het advies
In deze laatste stap wordt u uitgelegd welke stappen nog gezet moeten worden om definitief tot de geldverstrekking te komen bij de notaris. Onze adviseur vertelt u welke documenten nodig zijn en wanneer u deze moet inleveren om ervoor te zorgen dat de hypotheek op de afgesproken datum bij de notaris verstrekt kan worden.

Hypotheekvormen

Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is moeilijk. Een hypotheek moet passen bij uw wensen en eisen. De hypotheekvorm bepaalt voor een groot deel uw maandelijkse uitgaven (maandlasten).

Welke hypotheekvorm het beste bij u past, bepaalt u samen met onze adviseur. Dit kan één van onderstaande vormen zijn. Een combinatie van hypotheekvormen is ook mogelijk.

NIET ALLE HYPOTHEEKVORMEN KUNNEN NOG WORDEN AFGESLOTEN VOOR NIEUWE ZAKEN I.V.M. EEN WETSWIJZIGING PER 01-01-2013!
* Nieuw af te sluiten na 01-01-2013

 • Lineaire hypotheek *
 • Annuïteiten hypotheek *
 • Aflossingsvrije hypotheek * (onder voorwaarden)
 • Traditionele levenhypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Hypotheek met beleggingsverzekering
 • Hypotheek met beleggingsrekening
 • Bankspaarhypotheek
 • Krediethypotheek

Lineaire hypotheek 
De lineaire hypotheek is één van de oudste hypotheekvormen. Bij een lineaire hypotheek lost u tijdens de looptijd iedere maand een vast bedrag van de lening af. Daarnaast betaalt u rente over de uitstaande schuld. 

Doordat u maandelijks een deel van de lening aflost, neemt de lening langzaam af. Daardoor daalt ook de maandelijks te betalen rente tijdens de looptijd. Het belastingvoordeel wordt iedere maand kleiner door het aflossen van de lening. 

De risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunt u met een aparte verzekering verminderen.

Voordelen:

 • eenvoudig en overzichtelijk;
 • gelijkmatige aflossing van de schuld gedurende de looptijd;
 • uw maandlasten nemen af tijdens de looptijd;
 • laagste totale rentelasten over de hele looptijd.

Nadelen:

 • hoge maandlasten bij aanvang;
 • afnemend belastingvoordeel door afnemende rentelast gedurende de looptijd.


Annuïteiten hypotheek 
Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u tijdens de looptijd maandelijks een vast bedrag (de annuïteit). Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. 

De risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunt u met een aparte verzekering verminderen. 

Voordelen:

 • overzichtelijk;
 • vaste bruto maandlasten tijdens de looptijd;
 • lage netto maandlasten in het begin;
 • vermindering van de schuld tijdens de looptijd.

Nadelen:

 • steeds minder belastingvoordeel;
 • langzaam stijgende grotere netto maandlasten.


Aflossingsvrije hypotheek 
Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente over het hypotheekbedrag. Hierdoor heeft u lage maandlasten. U betaalt geen maandelijkse aflossing. Wanneer de looptijd is afgelopen, lost u de hypotheek zelf af:

 • met uw eigen spaargeld of;
 • met de verkoop van de woning of;
 • u verlengt de looptijd van de hypotheek (wanneer de waarde van de woning toereikend is).

Het is niet mogelijk een woning volledig te financieren met een aflossingsvrije hypotheek. Dit kan wel wanneer u een aflossingsvrije hypotheek afsluit samen met een andere hypotheekvorm waarbij de lening op de einddatum wel wordt afgelost.

De risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunt u met een aparte verzekering verminderen. 

Voordelen:

 • lage netto maandlasten, doordat u alleen rente betaalt en geen aflossing;
 • Voor leningen die zijn afgesloten voor 1-1-2013 heeft u maximaal belastingvoordeel tijdens de hele looptijd;
 • geen verplichting om af te lossen;

Nadelen:

 • u bouwt geen vermogen op. De lening wordt alleen afgelost wanneer de woning wordt verkocht of als u vrijwillig aflost;
 • de rente is voor nieuwe leningen, afgesloten na 1-1-2013, niet fiscaal aftrekbaar. U heeft geen belastingvoordeel;
 • er is geen volledige financiering mogelijk (behalve in combinatie met andere hypotheekvormen);
 • wanneer uw woning minder waard wordt, loopt u het risico dat u bij verkoop van de woning de lening niet volledig terug kunt betalen.

 

 

Contact

Postbus 24
7630 AA Ootmarsum
Telefoon: 0541-551937
E-mail: info@nijhuis-fd.nl

Openingstijden
Contactformulier

Punt van aandacht